Plesni vrtić

Plesni vrtić

Cilj kluba je da još u predškolskom uzrastu deca počnu da se razvijaju u buduće sportiste plesom kroz igru.

U tom uzrastu akcenat se daje na razvoj motoričkih sposobnosti, koordinacije, latelarizacije, orijentacije, ravnoteže, osećaja za ritam i sinhronizacije pokreta.

Deca će naučiti kako da funkcionišu u grupi, poštuju autoritet, razbijaju međupolne barijere što je važno za njihov socijalni razvoj. Naučiće i šta je to estetika kroz pokrete, muziku i lepe manire.

Razna takmičenja i manifestacije dovode do sticanja samopouzdanja i prevazilaženja treme od javnog nastupa u najranijem uzrastu, a ako se dese i medalje, raste odgovornost i zrelost u pogledu ophođenja prema samom času u želji da budu još bolji.

Rezultat svega je da se radi na pravilnom psiho – fizičkom razvoju, razvoju sistema za kretanje, pravilnom držanju tela što je prevencija za nastanak telesnih deformiteta u najranijem uzrastu, kao i sticanje pozitivne navike za redovno bavljenje fizičkim aktivnostima.