O nama

O NAMA

Plesni klub „Ritmo Latino“ osnovan je 2005. g. sa sedištem u Novom Sadu, Omladinskog pokreta 6, a sa radom počinje 2009.g.

Osnovna delatnost Kluba – SPORTSKI PLES – Latinoamerički i standardni plesovi sa nizom radionica koje pomažu takmičarima: radionica tehnike, kondicije, motorike, solfeđa, baleta i ciljem da izrastaju u vrhunske sportiste, reprezentativce.

Ostale delatnosti Kluba – REKREACIJA : Plesni vrtić, Tečaj klasičnih plesova za odrasle sa zastupljenih 15 plesova, ProAm internacionalni program, Prvi ples mladenaca, Orijentalni ples, Afro – kubanski plesovi sa Titom, a od fitnes programa – Cardio latino mix, Zumba fitness, Oriental fitness, Individualni časovi za sve navedene plesove.

Ciljevi: afirmacija sportskog plesa u Srbiji, prepoznatog kao sporta od značaja za Republiku Srbiju od strane Olimpijskog komiteta Srbije, omasovljavanje i napredak u formiranju kvalitetnih takmičara nacionalnog i budućeg internacionalnog nivoa. Ciljna grupa su nam deca što mlađe dobi.
Ostali plesovi koji spadaju u moderne, mogu uzeti učešće na odgovarajućim takmičenjima
bez obzira na starost.

Od 2009.g. Klub postaje član Vojvođanskog plesnog saveza i uzima redovno učešće u takmičarskom sistemu VPS-a.

Od 2013.g. Klub postaje član Plesnog saveza Srbije i takođe učestvuje u redovnom sistemu takmičenja na nacionalnom nivou.

Trenažni procesi se odvijaju u Novom Sadu, ul. Vuka Karadžića 5.