Individualni časovi

Šta je zapravo individualni čas plesa?

Za takmičare – vrlo značajan vid treninga gde se sva pažnja usmeri samo jednom paru ili pojedincu, zarad postavke koreografija, što ne može u grupi različitih takmičarskih nivoa, a akcenat je rad na tehnici zbog postizanja što boljih takmičarskih rezultata.

Jedan od najvažnijih vidova treninga !!!

Za tečaj – dugogodišnje iskustvo nam je ukazalo na potrebu tečajevaca za ovakvim vidom časa usled ili prevelike želje za što bržim plesnim napredkom, ili ukoliko neko zaostaje u plesovima za svojom grupom.

Međutim, ima i parova koji ne žele rad u grupi jer, to je njihov ples, koji žele da priušte samo sebi ne deleći ga…

Ples za mladence – jedinstvena koreografija po želji ili preporuci, intimna kao i povod koja iziskuje samostalan vid rada sa trenerom.